Oversett tekst ( Skriv inn en frase eller et ord )

>>>>>

Kontakt oss med spørsmål eller feedback. Løs captcha'en for å se e-postadressen. kont...@engelsknorsk.com

engelsk - norsk

engelsk - norsk

Engelsk er et veldig fleksibelt språk, i kontinuerlig endring, men engelsk krever allikevel en viss standardisering. Standardisering forenkler effektiv kommunikasjon, spesielt skriftlig kommunikasjon. Denne gratistjenesten kan fungere som ett raskt og effektivt oppslagsverk av ord og setninger, og kan brukes både profesjonelt eller i skolesammenheng, men husk att det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av engelsk grammatikk for å kunne oversette engelsk til norsk. Særskilt om du jobber profesjonelt med oversettelse av engelsk – norsk.

Tenk over disse fakta. Engelsk er et verdensomspennende fenomen. Mesteparten av folk som lærte engelsk i begynnelsen av det tjueførste århundre vokste ikke opp i et hjem der engelsk var et morsmål. Et betydelig antall mennesker som bor i USA vokste heller ikke opp i et hjem der engelsk var et morsmål. Et betydelig antall vokste også opp i hjem hvor engelsk var morsmål, men det ble talt på en ikke-standard måte. Mange nærmer seg engelsk som andrespråk eller nesten som om det var et annet språk. Derfor er det viktig å studerer engelsk grammatikk for å forstå hvordan språket fungerer.

En god ordbok er uunnværlig for en person som skal oversette fra engelsk til norsk. Det engelske språket endres kontinuerlig. Forsøk bare å lese Chaucers The Canterbury Tales. The Canterbury Tales ble skrevet før 1400 AD. Effektiv engelsk kommunikasjon er også avhengig av hvilken målgruppe man skriver til. Språk som ville være passende for en journalartikkel viet til medisinsk vitenskap vil være upassende hvis forfatteren hadde skrevet om fordelene med off-road dekk.

Under andre verdenskrig vervet USA 16 millioner mennesker i militær tjeneste. De hadde variert erfaringsbakgrunn, men de fleste hadde ingen tidligere militær erfaring. De måtte raskt lære mange fag. Forfattere og instruktører vedtok retningslinjen: KISS. Det er en forkortelse for "Keep it simple, stupid." (Hold det enkelt, dumming) Dette folkelige uttrykket utgjør utmerket veiledning for effektiv engelsk kommunikasjon.

For oversettelse norsk - engelsk, samt andre språk, bare skriv inn teksten i boksen til venstre, velg språkparet og klikk "Submit".

Les mer om engelsk:

Hvilket språk snakker de i Storbritannia?

Har Wales og Skottland sitt eget språk?